Sizinle neredeyiz?

HizmetlerimizYatırımcılar

 Detaylar için                          Bankalar

  Detaylar için


Bir iş planı eğer doğru ve gerçekçi hazırlandı ise yatırımın kurulmasında ve stratejik adımlarla ilerlemesinde hayati rol oynar. Dolayısıyle doğru bir iş planı size finansal stabilite sağlamakla kalmaz ayrıca piyasadaki referanslarınızın da aynası haline gelir.

Biz inanıyoruz ki; Yatırımın içindeki karmaşık süreçlere girmeden önce hazırlanmıs bir doğru planlama birçok hata hakkında sizi önceden uyaracak ve manevra kabiliyetinizi artıracaktır.


En iyi lokasyonun seçimi şüphesiz bir yatırımın başarııi için anahtar rolü oynamakta. Peki, en iyi yer ifadesinden ne anlıyoruz?

* En uygun altyapı ve teknik şartnamelere haiz arsa
* Arsanın hukuki durumu güvence altında olmalı
* Tedarikçi ve Alıcı zincirinin tutarlılığı
* Ana yollara erişimi
* Kalifiye personel teminindeki avantajları

Biz, en uygun yatırım lokasyonu analizini Finans modeline yerleştirirken, bunların hiçbirinin diğerlerinden ayrı düşünülmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Rusya'da ne gibi devlet destekleri var?

* Ücretsiz Arsa temini
* Altyapı (Gaz, su ve elektrik vs.)
* Gümrük avantajları
* Daha ucuz faizli Kredi

Bugün Rusya’da en popüler sanayi yatırım teşvik programları:

* Sanayi Geliştirme Fonu (ФРП)
* SPIC 2.0 (СПИК 2.0)
* Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler Destek Kurumu / Bölgesel Garanti Fonları (МСП) / (РГО)
* Bölge Yatırım Programı (РИП)
* Made in Russia
* Yatırım koruma ve Teşvik Anlaşması (СЗПК)

Bizim yatırım teşvikleri analizimizde birincil bakış açımız yatırımcıya özel “Tailor-Made” bir çalışma ile teşvikleri yakalamak ve bunları finans modeline gerçekçi bir şekilde yansıtmak

Finans modellerinde 4 ana parametre vardır. Geri ödeme süresi (PB), Net Bugünkü Değer (NPV), İç Verimlilik Oranı (IRR) ve Projenin başabaş noktası.
Bu parametreler artık her tür işletme ve her tür model için bir dünya standardı haline gelmiştir.
Bu rakamları doğru bir şekilde hesaplarsanız, finansal modeliniz ve gelecekteki işiniz büyük olasılıkla yanlış gitmeyecektir.
Ayrıca bunları projenin sadece yatırımcı tarafından değerlendirilmesi için değil, aynı zamanda bankalar kredi kararları için de klavuz görevi görürler.
Eger projeyi finanse eden bankanin da projenin bir ortağı olduğu mottosundan yola çıkılınca yatırımcı için bankanın da Rusya’da sayıları çok fazla olan bankalar içerisinden daha prestijli olması bir şart haline gelir.

Bizler de sizler gibi bankanın proje ortağı olmasının başarının en önemli anahtarlarından olduğuna inanıyoruz.
Bir yatırımcı için beklenmedik süre uzatımlarına ve teknik hatalara sebep olan projelendirme sureci inşaatin kendisi kadar hayati önem taşır. Rusya'da bunu defalarca tecrübe etmiş olan mühendis kadromuz daha ilk aşamalarda gerekli önlemlerle yatırımcıyı uyarmayı ve korumayı esas görevi kabul eder. Bu asli amaçla asağıdaki işleri düzenli takip ediyoruz:

* Projelendirme takibi
* Bağımsız üçüncü partilerden onay temini
* Altyapı ve diğer hukuki ve teknik konularda proje öncesi konsültasyon ağının kurulması
* Sahada ve izin belgelerinde tutarlılık için yatırımcının düzenli bilgilendirilmesi
* İnşaat sırasinda kalite, süre ve bütçe hususlarında teknik takip
* Teslimat aşamalarında projenin bu anlamdaki arşivlerini kullanmak ve savunmak ..

İnanıyoruz ki; ancak, bütün bu unsurların ortak bir çatı altında tutarlı bir şekilde yönetilmesi yatırımcıya güvenli bir şekilde zaman ve para kazancı sağlayacaktır.
İşverenler için Tasarım ve İnşaat seviyelerinde ihale Yönetim Hizmetleri vermekteyiz. Yaklaşımımız stratejiktir ve teklifi kazanmaya yöneliktir. Müşteri ile işbirliği içinde çalışarak, Tasarım ve İnşaat, Tesis Yönetimi ve Yaşam Döngüsü dahil olmak üzere teklif ekibinin genel yönetimi ve koordinasyonundan sorumluyuz. Süreç boyunca, işveren ve ihale aday firmalar arasında bir köprü vazifesi görüyoruz.
Yaklaşımımız entegre, kolaylaştırıcı ve esnek olmakla beraber tamamen risk yönetimli, duyarlı ve rekabetçi bir sunum sağlamak için müşteri ve ekibiyle yakın iletişim kurmaktayız.

İhale yönetimi konusunda başlıca olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

* İşverenin temel bütçe hesaplarına uygun metraj ve fiyatlandırma tablolarının oluşturulması (Teklif tablolarının hazırlanarak İşveren onayına sunulması)
* Uygulamaya baz iş programının hazırlanması
* Standard ihale dokuman listesinin aday firmalara iletilmesi ve açıklanması
* Taraflar arası koşulları niteleyen, yapılacak tüm işlerin belirlendiği sözleşmelerin hazırlanması
* İhale teknik dokümanlarının incelenmesi ve uygunluğunun teyidi, tekliflerin toplanarak değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
* İhale dökümantasyonu (çizimler, teknik şartnameler, BOQ, malzeme ve marka listeleri) incelenmesi ve değerlendirilmesi
* Aday firmaların belirlenmesi ve ön yeterliliklerinin yapılması, yeterlilik belgelerinin incelenmesi
* Tekliflerdeki malzeme uygunluklarının aynı değerleri karşılaştırmak adına düzenlenmesi
* Yüklenici’nin işverenle beraber seçilmesi, ihale süreçlerinin yürütülmesi

MonDef, tüm süreç boyunca ekibinize liderlik etmekten ve yönetmek ile ekibinize destek ve tavsiye sağlamaya kadar çeşitli şekillerde yardımcı olmaktadır.
Bankalar çalıştığımız ana rapor tipleri aşağıdaki gibidir:

* Bağımsız Proje İzleme Raporu (Kredinin amacına uygun kullanımını inceleyen) (IPMR)

* Bağımsız Proje Değerlendirme Raporu (Kredi tahsisi icin) (IPER)
* Teknik İnceleme Raporu (ITRR)
* İş planlama raporları (BP) (Rus Merkez Bankası yönetmeliklerine uygun)

Projeleri bankalara sunarken, sadece bağımsız bir uzman olarak değil, aynı zamanda fayda ve maliyet oranı açısından onlara birinci sınıf hizmetler vererek yatırımcılar ve bankalar arasında bir 'köprü' görevi de görüyoruz.
Bugün, bankalar için müşterilerine temin ettikleri garanti mektubu ve projelerin finansman kredilerinin sağlıklı şekilde kullanıldığının takibi hayati önem taşımakta. Bizler banka kökenli kadromuzla bunun yeterince farkında olarak bankalarla müşterileri arasında izleme raporlarımızda aşağıdaki konulara yoğunlaşıyoruz:

* Kredinin Merkez Bankası nezdinden amacına uygun kullanımı raporu
* Finansal ve Teknik Audit Raporu
* Projenin risklerinin minimize edilmesi icin yapısal önerileri içeren raporlar

Bankaların bize güvendiklerini, kaygı ve gecikme olmaksızın devam etmekte olan inşaat projeleri ile ilgili kredi dilimlerini serbest bırakmaya devam etmelerine izin vermelerinden gözlemliyoruz.
Escrow Sistemi İzlemeleri Rusya'da çok özel bir "background" gerektiriyor. Öncelikle escrow mühendisinin ve altına imza atan kuruluşun mühendislik yetkinliğinin olması çok kritik. Biz kadromuzun kuvvetli mühendislik altyapısıyla teknik takiplerimizi objektif bilgilerle destekliyoruz. Bu tip raporlamalarda yoğunlaştığımız noktalar;

* Saha ziyaretleri ile projenin güncel şartlarının analizi
* Projenin bütçesinin tutarlılığı ile banka tarafından bir sonraki kredinin serbest bırakılmasını sağlamak
* İnşaatın geleceğini etkileyebilecek bütün anlaşmaların takibi
* Projenin sıhhatini bütün tarafların teknik şartnamelerine göre sağlamak
* Raporu o bankaya özel "Tailor-Made" formatta şekillendirmek